(Брой резултати: 42)
 2 3
Щайгер, Вили (1)
Еталон: Вили Щайгер
Щайн, Макс (1)
Еталон: Макс Щайн
Щамлер, Хайнрих Андрей (1)
Еталон: Хайнрих Андрей Щамлер
Щанге, Херман (1)
Еталон: Херман Щанге
Щастлив Воденичаров (1)
Щауденмайер, Емил (1)
Еталон: Емил Щауденмайер
Щаус (1)
Еталон: Щаус
Щебел, Оскар (1)
Еталон: Оскар Щебел
Щеег, Лудвиг (8)
Еталон: Лудвиг Щеег
Щерев, Иван П (1)
Еталон: Иван П. Щерев
Щерев, К. (1)
Еталон: К. Щерев
Щерев, Мишо (1)
Еталон: Мишо щерев
Щерев, Николай (1)
Еталон: Николай Щерев
Щерева, Василка (1)
Еталон: Василка Щерева
Щерева, Златка (2)
Еталон: Златка Щерева
Щерева, Златка Стефанова (4)
Еталон: Златка Стефанова Щерева
Щерн, Жак (2)
Еталон: Жак Щерн
Щерн, Клара (1)
Еталон: Клара Щерн
Щефанеску-Гоанга, Петър (1)
Еталон: Петре Щефанеску-Гоанга
Щилиянов, Борис (1)
Еталон: Борис Щилиянов
 2 3