(Брой резултати: 99)
 2 3 4 5
Яблански, Димитър Марков (2)
Еталон: Димитър Марков Яблански
Ябленски, Кр. (5)
Еталон: Кр. Ябленски
Явашев, Анани Владимиров (1)
Еталон: Анани Владимиров Явашев
Яверов, Христо В. (1)
Еталон: Христо В. Яверов
Яворов, Пейо Крачолов (39)
Еталон: Пейо Яворов
Ягодов, Марий (2)
Еталон: Марин Петров Бочев
Язова, Яна (3)
Еталон: Люба Тодорова Ганчева
Язърджан, Едуард (1)
Еталон: Едуард Язърджан
Якимов, Георги (7)
Еталон: Георги Якимов
Якимов, Иванчо Ил. (2)
Еталон: Иванчо Ил. Якимов
Якимов, Славчо Н (1)
Еталон: Славчо Н. Якимов
Якимов, Станчо Ил. (3)
Еталон: Станчо Ил. Якимов
Якимов, Тако (1)
Еталон: Тако Якимов
Якимова, Цветанка (1)
Еталон: Цветанка Якимова
Якимова, Юлия (1)
Еталон: Юлия Якимова
Якобидес, Георгиос (4)
Еталон: Георгиос Якобидес
Якобс, Ф. (1)
Еталон: Ф. Якобс
Яков, Иван (1)
Еталон: Иван Яков
Яков, Янко Иванов (1)
Еталон: Янко Иванов Яков
Якова, Виктория Иванова (1)
Еталон: Виктория Иванова Якова
 2 3 4 5