(Брой резултати: 1066)
 2 3 4 5 ...50 51 52 53 54
Г. Димитров - 1947 г. (1)
Г. Димитров -1946 г. (1)
Г. Димитров говори на V конгрес на БКП - 18.XII.1948 г. (1)
Г. Димитров и В. Коларов поздравяват манифестацията на трудещите се, по случай V конгрес на БСП (1)
Г. Димитров и Васил Коларов при награждаването на Димитров от Президиума на В. Н. Събрание, по случай 65 му рожден ден (1)
Г. Димитров на трибуната на 1 майската манифестация - 1948 г. (1)
Г. Димитров с децата на др. Вълко Червенков в Москва (1)
Г. Димитров с Максим Горки и майка си баба Парашкева в Москва (1)
Г. Димитров, след пристигането му в Москва от Лайпцигския съд - 1934 г. (1)
Г. П. Стаматов (1)
 2 3 4 5 ...50 51 52 53 54