(Брой резултати: 525)
1 2 3 4 5 ...20 21  23 24 25 26 27
Ученическо Въздържателно Дружество "Спокойна съвест" в с. Чадърлии, Севлиевско, начело с своята ръководителка учителка Р. Бакърджиева (1)
Ученическо Въздържателно Дружество "Трезви деца" при училище "Св. Цар Борис" в гр. Шумен (1)
Ученическо Въздържателно Дружество "Факел" в с. Сухатче (Б. Слатинско), основано от учителя Г. Лехчански (1)
Ученическо Въздържателно Дружество в гр. Горна Оряховица, основано от у-л Тр. Кънев (1)
Ученическо Въздържателно Дружество в с. Иванча, Търновско, основано от у-ля Александър Костов (1)
Ученическо Въздържателно Дружество при основното училище в гр. Бяла Слатина (1)
Ученическо дружество “Трезваче” в с. Омирчево ... (1)
Ученическо летовище в Панагюрското средногорие (1)
Ученички от с. Хайредин, Оряховско ... (1)
Ученичките членки на Мл. Ч. Кръст от гимназията в Ески Джумая изработили роклички за подарък (1)
1 2 3 4 5 ...20 21  23 24 25 26 27