Заявка за търсене:
Език:
Тип:
Включващи дигитален обект:
Резултати на страница:
Заявка за търсене:
Резултати от търсенето: ()
Страници (за достъп до произволна страница, запишете номера й в бялото поле и натиснете Enter):
Подзаглавни данни: Месечно детско списание с картинки
Начална година: 1894
Година на спиране: 1897
Фонд: Детски периодичен печат
Държател: Столична библиотека
Начална година: 1879
Фонд: Основен фонд
Държател: Столична библиотека
Подзаглавни данни: Забавен вестник за малки и големи
Начална година: 1941
Година на спиране: 1943
Фонд: Детски периодичен печат
Държател: Столична библиотека
Подзаглавни данни: Вестник за деца
Начална година: 1922
Година на спиране: 1943
Подзаглавни данни: Художествено обществено-политическо месечно издание на СНС
Начална година: 1953
Година на спиране: 1991
Фонд: Краезнание
Държател: Столична библиотека
Подзаглавни данни: Илюстрован домашен вестник
Начална година: 1880
Година на спиране: 1882
Фонд: Основен фонд
Държател: Столична библиотека
Подзаглавни данни: Излиза всяка неделя
Начална година: 1925-1926
Година на спиране: 1926
Фонд: Основен фонд
Държател: Столична библиотека
Подзаглавни данни: Безплатна притурка на в. Спиртомразец
Начална година: 1927
Година на спиране: 1941
Фонд: Периодичен печат
Държател: Столична библиотека
Периодично издание
Подзаглавни данни: Илюстровано месечно списание за деца и юноши
Начална година: 1934
Година на спиране: 1943
Фонд: Периодичен печат
Държател: Столична библиотека
Периодично издание
Подзаглавни данни: Списание за художествено възпитание
Начална година: 1905
Година на спиране: 1925
Фонд: Периодичен печат
Държател: Столична библиотека
Подзаглавни данни: Религиозно - нравствено списание
Начална година: 1894
Година на спиране: 1899
Държател: Столична библиотека
Подзаглавни данни: СОФИЙСКИ ОБЩИНСКИ ВЕСТНИК
Начална година: 1914
Година на спиране: 1918
Държател: Столична библиотека
Страници (за достъп до произволна страница, запишете номера й в бялото поле и натиснете Enter):