Столична библиотека:
София, пл. „Славейков“ № 4
Тел. 02/8015 803; 02/986 2169
E-mail: libsofdir@libsofia.bg
http://www.libsofia.bg