Югославският м-р председател г. д-р Милан Стоядинович през София

Контекстно търсене:
Всички изписвания; Югославският м-р председател г. д-р Милан Стоядинович през София