Фабриките работят и кумините пушат. Где е директора?

Контекстно търсене:
Всички изписвания; Фабриките работят и кумините пушат. Где е директора?