Списание: Древна България

Име на ресурса

Списание: Древна България
Подзаглавие: Художествена библиотека
Редактор/Свързани лица: Карапетров, Петър Константинов;
Начална година: 1926
Местоиздаване:  София
Печатница: п-ца Древна България
Език: български
Държател: Столична библиотека
Фонд: Детски периодичен печат
Съдържание:
Тематика:
№ Иванчев: 
Забележки:

Документи на Колекции

Преглед на документ