Списание: Другарка

Име на ресурса

Списание: Другарка
Подзаглавие: Месечно илюстровано списание за деца
Редактор/Свързани лица: Куруянов, Г. К.;
Начална година: 1903 - 1908
Местоиздаване: Пловдив
Печатница: п-ца Хр. Г. Данов
Език: български
Държател: Столична библиотека
Фонд: Детски периодичен печат
Съдържание: Детско литературно списание с илюстрации. Съдържа художествено четиво, забавни игри, ребуси и др. Помества работи от Иван Вазов, К. Величков, Ц. Калчев, В. Благоева, Ц. Бакалов, Чичо Стоян и др.
Тематика:
№ Иванчев: 1775
Забележки: