Списание: Другарче 1781

Име на ресурса

Списание: Другарче 1781
Подзаглавие: Месечно илюстровано списание за деца
Редактор/Свързани лица: Мишков, Павел Л.;ред.
Данаилов, Йосиф Исаков;ред.
Домусчиев, Коста Пенчев;ред.
Начална година: 1930 - 1947
Местоиздаване: София
Печатница: п-ца Гладстон
Език: български
Държател: Столична библиотека
Фонд: Детски периодичен печат
Съдържание: Детско списание на протестантската пропаганда. От IV въвежда и отдел за здравна просвета, вести из областта на науката и практически съвети за учениците по рисуване и ръчна работа. Съдържа и разкази, стихотворения и весели страници.
Тематика:
№ Иванчев: 1781
Забележки: Безплатно детско приложение на сп. "Духовна обнова" N 1870. Към IX, XIII и XIV прил. Другарче N 1783. Печата се и в печатници С.М.Стайков, Стопанско развитие и Априлов