Списание: За деца и юноши

Име на ресурса

Списание: За деца и юноши
Подзаглавие: Безплатно приложение на сп. "Модерна домакиня"
Редактор/Свързани лица:  
Начална година: 1932 - 1941
Местоиздаване: София
Печатница: Придворна п-ца
Език: български
Държател: Столична библиотека
Фонд: Детски периодичен печат
Съдържание: Илюстровано детско списание с буржоазен характер. Споменава се още в VI год. на Модерна домакиня, броевете до VIII вкл. не са намерени. съдържа стихотворения, приказки, хумор, задачи и др.
Тематика:
№ Иванчев: 2117
Забележки: