Списание: Звездица 2229

Име на ресурса

Списание: Звездица 2229
Подзаглавие: Месечно илюстровано списание за деца
Редактор/Свързани лица: Беловеждов, Никола Илиев;ред.
Начална година: 1892 - 1914
Местоиздаване: София
Печатница: Придворна печатница Б. Шимачек
Език: български
Държател: Столична библиотека
Фонд: Детски периодичен печат
Съдържание: Едно от най-разпространените детски списания, с оригинални и преводни стихове и разкази, които развиват у децата любов към народното творчество, книгата, природата и родината. С просветителска насоченост и главна задача да подпомага училището в неговата образователно-възпитателна работа. Не винаги на здрави прогресивни позиции, но с безспорен принос за създаване на реалистична демократична детска литература.
Тематика:
№ Иванчев: 2229
Забележки: