Списание: Звездица 2231

Име на ресурса

Списание: Звездица 2231
Подзаглавие: Периодическо издание за деца
Редактор/Свързани лица: 
Начална година: 1928 - 1932
Местоиздаване: Кюстендил
Печатница: п-ца Труд
Език: български
Държател: Столична библиотека
Фонд: Детски периодичен печат
Съдържание: Детско източно-православно списание със стихове и разкази, с местно значение
Тематика:
№ Иванчев: 2231
Забележки: Приложение на Духовна искра N 1867