Списание: Звездичка 2234

Име на ресурса

Списание: Звездичка 2234
Подзаглавие: Месечно детско илюстровано списание
Редактор/Свързани лица: Лозанова, Иванка А.;ред.
Начална година: 1935
Местоиздаване: София
Печатница: п-ца Кехлибаров
Език: български
Държател: Столична библиотека
Фонд: Детски периодичен печат
Съдържание: Според редакцията "списанието цели да облагородява характера на децата, да ги запознава с разните отрасли на науката и да ги подготвя за достойни бъдещи граждани".
Тематика:
№ Иванчев: 2234
Забележки: Печата се и в печатници Гутенберг и Художник

Документи на Колекции

В момента няма документи с тази колекция