Вестник: Звънче 2253

Име на ресурса

Вестник: Звънче 2253

Подзаглавие: Вестниче-списание за деца
Редактор/Свързани лица:  Николов-Билдирев, Александър;ред.
Начална година: 1922
Местоиздаване: София
Печатница: п-ца Просвета
Език: български
Държател: Столична библиотека
Фонд: Детски периодичен печат
Съдържание: Помества разкази, картинки, песни и детски творби
Тематика:
№ Иванчев: 2253
Забележки: От кн. 3 сменя заглавието на Белоснежно звънче