Вестник: СОФИЙСКИ ОБЩИНСКИ ВЕСТНИК 1914-1918

Име на ресурса

Вестник: СОФИЙСКИ ОБЩИНСКИ ВЕСТНИК 1914-1918
Подзаглавие: СОФИЙСКИ ОБЩИНСКИ ВЕСТНИК
Редактор/Свързани лица: Петър Завоев;главен редактор
Начална година: 1914 - 1918
Местоиздаване: София
Печатница:
Език: български
Държател: Столична библиотека
Фонд:
Съдържание: Помества по-важните решения на Софийския градски общински съвет и сведения за мероприятията на общината. Дава и материали за историята на София. Преминава в СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ ВЕСТНИК.
Тематика:
№ Иванчев: 6622
Забележки: Год. IV редактор Петър Завоев; Год. III 31 погрешно означен 3