Вестник: СОФИЙСКИ ОБЩИНСКИ ВЕСТНИК 1889-1896

Име на ресурса

Вестник: СОФИЙСКИ ОБЩИНСКИ ВЕСТНИК 1889-1896
Подзаглавие: Официално издание на Софийската община
Редактор/Свързани лица: Кулев, В.;ред.
Белев, Ст.;ред.
Тризлинцев, М.;ред.
Начална година: 1889 - 1896
Местоиздаване: София
Печатница: п-ца Янко С. Ковачев
Език: български
Държател: Столична библиотека
Фонд:
Съдържание:
Тематика:
№ Иванчев: 6621
Забележки: Издава се от Софийското кметство;Ще излиза веднъж в неделята - събота