Вестник: СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ ВЕСТНИК

Име на ресурса

Вестник: СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ ВЕСТНИК
Подзаглавие: Излиза всеки петък
Редактор/Свързани лица: 
Начална година: 1927 - 1936
Местоиздаване:
Печатница:
Език:
Държател:
Фонд:
Съдържание:
Тематика:
№ Иванчев: 6819
Забележки: