Списание: Археологически известия на Народния музей в София

Име на ресурса

Списание: Археологически известия на Народния музей в София
Подзаглавие:
Редактор/Свързани лица: Добруски, Вацлав;ред.
Начална година: 1907
Местоиздаване: София
Печатница: Държавна печатница
Език: български
Държател: Столична библиотека
Фонд: Периодичен печат
Съдържание: Научно издание с приноси на археолога В. Добруски
Тематика:
№ Иванчев: 117
Забележки: Печата се и в п-ца Дуростор.Текст и на румънски език