Списание: Беломорски преглед

Име на ресурса

Списание: Беломорски преглед

Подзаглавие: Списание за изучаване на миналото, природните и географските условия, езика, бита, стопанския живот и културните прояви на Българското Беломорие
Редактор/Свързани лица:Бешевлиев, Веселин Иванов;ред.
Дуйчев, Иван Симеонов;ред.
Начална година: 1942-1943
Местоиздаване: София
Печатница: Придворна п-ца
Език: български
Държател: Столична библиотека
Фонд: Периодичен печат
Съдържание: Научно историко-географско списание. Националистическо.
Тематика:
№ Иванчев: 290
Забележки: Книжка 2 изгаря в печатницата при бомбардировките. Заглавие, текст, резюмета и на немски език