Списание: Вик за свободни хора

Име на ресурса

Списание: Вик за свободни хора

Подзаглавие: Седмично списание
Редактор/Свързани лица: Йосиф Хербст;ред
Начална година: 1923-1924
Местоиздаване: София
Печатница: Балкан
Език: български
Държател: Столична библиотека
Фонд: Периодичен печат
Съдържание: Борческо антифашистко - политическо списание в защита на жертвите на сговористкия терор. Дава седмични прегледи, критика и рецензии на книги и периодични издания. Спрян от властта
Тематика: Политика, Литература
№ Иванчев: 1221
Забележки: От 4 загл. ВИК. Седмично списание за свободни хора