Списание: Вяра и разум

Име на ресурса

Списание: Вяра и разум

Подзаглавие: Месечно списание за наука, вяра и нравственост
Редактор/Свързани лица: 
Начална година: 1894-1898
Местоиздаване: Пловдив
Печатница: Търговска печатница
Език: български
Държател: Столична библиотека
Фонд: Периодичен печат
Съдържание:
Тематика:
№ Иванчев:7852-2
Забележки: Год. I 1894 - 1895 загл.: Церковен вестник; Год. V 1899 загл. Беседа; Списанието е от библиотеката на д-р К. Стоилов