Списание: Двадесети век

Име на ресурса

Списание: Двадесети век

Подзаглавие: Списание за наука, философия и педагогия
Редактор/Свързани лица: Кръстев, А.;ред.
Начална година: 1901-1902
Местоиздаване: Враца
Печатница: печатница М. Богданов
Език: български
Държател: Столична библиотека
Фонд: Периодичен печат
Съдържание: Научно - популярно списание с три отдела: научно - философски, педагогически и библиография. На идеалистически позиции, против материализма
Тематика: Философия, Педагогика
№ Иванчев: 1556
Забележки: От Год. II ред.: С. Велев и Андро Кръстев; Печата се и в п-ца Труд в Пловдив