Списание: Денница

Име на ресурса

Списание: Денница

Подзаглавие: Месечно литературно списание.
Редактор/Свързани лица: Вазов, Иван Минчов;ред.
Начална година: 1890-1891
Местоиздаване: София
Печатница: печатница Янко С. Ковачев
Език: български
Държател:
Фонд:
Съдържание: Отразява проявите на критическия реализъм в бълг. лит. в началото на 90-те години, преди всичко в творчеството на Вазов. Участвуват Ст. Михайловски, Ив. Д. Шишманов, Михаил Георгиев, К. Величков, Тодор Влайков. Съдържа: художествена литература (предимно оригинална), литературни статии и редовно поддържани отдели - критика, библиография и вести. През 1904 г. Ив. Вазов заедно с Кирил Христов прави безуспешен опит да го възобнови.
Тематика: Литература, Култура и образование
№ Иванчев: 1626
Забележки: