Списание: Церковен вестник

Име на ресурса

Списание: Церковен вестник

Подзаглавие: Религиозно - нравствено списание
Редактор/Свързани лица: свещеник М. Г. Минков;главен редактор
Начална година:1894-1899
Местоиздаване: Хасково
Печатница: п-ца Кърджалий на Н. К. Балабанов
Език: български
Държател: Столична библиотека
Фонд:
Съдържание: Религиозно източно православно пропагандно списание. От V включва и въпроси ''от всичките отрасли на науката и благочестивия домашен живот''.
Тематика:
№ Иванчев: 7852
Забележки: От Год. II загл. ВЯРА И РАЗУМ; От Год. V - БЕСЕДА. От Год. I 3 с подзагл. Научно-религиозно-нравствено списание; От Год. II Месечно списание за наука, вяра и нравственост; IV - Месечно списание за богословие, педагогика и литература; V - Илюстровано популярно месечно списание с духовно-литературно и научно-практическо съдържание за допълнителни знания. От Год. I 4 излиза месечно. От Год. I 3 с ред. свещ. Мина Г. Минков; От Год. IV 1 в ред. участвува и иеродякон Йосиф (Христев); От Год. IV отг. ред. Ив. Т. Глушков. От Год. I 4 излиза вПловдив; Печата се и в п-ци: Светлина в Ямбол, Стара-планина, Ив. Андреев - К. Мандов, Търговска и Труд в Пловдив. От 1 ноем. 1894 до апр. 1895 не излиза