Списание: Здравец 2268

Име на ресурса

Списание: Здравец 2268

Подзаглавие: Илюстровано списание за деца
Редактор/Свързани лица:Йончев, Хр;ред.
Манчева, Екатерина Вл.;ред.
Дашков, Тодор Христов;ред.
Начална година: 1921-1923
Местоиздаване: Русе
Печатница: п-ца Роглев
Език: бълг.
Държател: Столична библиотека
Фонд: Детски периодичен печат
Съдържание: Задача: Чрез художествено и научно-популярно четиво да подпомогне обучението в основните училища
Тематика:
№ Иванчев: 2268
Забележки: Печата се и в п-ца Христов - Касабов