Списание: Здравец 2264

Име на ресурса

Списание: Здравец 2264

Подзаглавие: Списание за забавление и наука на българската младеж
Редактор/Свързани лица: Безеншек, Антон;ред.
Константинов, Христо П.;ред.
Маринов, Тончо;ред.
Начална година: 1881-1884
Местоиздаване: София
Печатница: п-ца на Б. Прошек
Език: бълг.
Държател: Столична библиотека
Фонд: Детски периодичен печат
Съдържание: Съдържа поучителни разкази, научно-популярно четиво, хумор и ребуси. Голяма част от материала е преводен.
Тематика:
№ Иванчев: 2264
Забележки: Печата се и в печатница Я. С. Ковачев