Списание: Златна нива

Име на ресурса

Списание: Златна нива

Подзаглавие: Детско списание
Редактор/Свързани лица: Казанкалов, С. Д.;ред.
Начална година: 1912-1913
Местоиздаване: София
Печатница: п-ца Земеделско знаме
Език: бълг.
Държател: Столична библиотека
Фонд: Детски периодичен печат
Съдържание: Съдържа поучителни разкази и стихове, предназначени да събудят у децата любов към природата и животните. В 1918 се прави опит за възобновяване на списанието
Тематика:
№ Иванчев: 2457
Забележки: Излиза всеки месец освен юли и август