Списание: Знание

Име на ресурса

Списание: Знание

Подзаглавие: Месечно научно-литературно списание за ученици
Редактор/Свързани лица: Атанасов, Никола;
Начална година: 1911-1914
Местоиздаване: София
Печатница: Царска придворна п-ца
Език: бълг.
Държател: Столична библиотека
Фонд: Детски периодичен печат
Съдържание: Издание на Съюза на гимназиалните и прогимназиалните учители, със задача да разширява кръгозора на учениците с познания извън рамките на гимназиалното образование.
Тематика:
№ Иванчев: 2493
Забележки:

Документи на Колекции

Преглед на документ