Списание: Знание и труд

Име на ресурса

Списание: Знание и труд

Подзаглавие: Научно-популярно илюстровано списание за поука и възпитание на учащите се и за самообразование.
Редактор/Свързани лица: Балкански, Б. Н.;ред.
Начална година: 1918
Местоиздаване: София
Печатница: п-ца Радикал
Език: бълг.
Държател: Столична библиотека
Фонд: Детски периодичен печат
Съдържание: За подпомагане самообразованието на младежта. Помества литературно и научно-популярно четиво, биографии и характеристики, театър, хроника и книгопис.
Тематика:
№ Иванчев: 2496
Забележки: Печата се и в печатници на Военното книгоиздателство и Свобода.

Документи на Колекции

Преглед на документ