Списание: Игра и забава

Име на ресурса

Списание: Игра и забава

Подзаглавие: Безплатна прибавка на сп. "Детска почивка"
Редактор/Свързани лица: Балтаджиев, Георги Денков;ред.
Начална година: 1922-1923
Местоиздаване: София
Печатница: п-ца Либ. клуб
Език: бълг.
Държател: Столична библиотека
Фонд: Детски периодичен печат
Съдържание: Приложение към сп. "Детска почивка". Съдържа задачи, ребуси, гатанки и др.
Тематика:
№ Иванчев: 2547
Забележки: