Списание: Игри и забави

Име на ресурса

Списание: Игри и забави

Подзаглавие: Сборник Том втори
Редактор/Свързани лица: Кювлиев, Евгени;
Начална година: 1936-1937
Местоиздаване: Пловдив
Печатница:
Език: бълг. 
Държател: Столична библиотека
Фонд: Детски периодичен печат
Съдържание: Сборник скрити картини, задачи и много други. Издание на сп. Детски живот
Тематика:
№ Иванчев:
Забележки:

Документи на Колекции

Преглед на документ