Списание: Изгрев 7546

Име на ресурса

Списание: Изгрев 7546

Подзаглавие: Списание за ученички и ученици от гимназиите
Редактор/Свързани лица: Стоянов, Христо;ред.
Начална година: 1921-1922
Местоиздаване: Русе
Печатница: п-ца Ат. Н. Данков
Език: бълг. 
Държател: Столична библиотека
Фонд: Детски периодичен печат
Съдържание: Ученическо списание
Тематика:
№ Иванчев: 7546
Забележки: Продължение на сп. Ученическа мисъл