Списание: Искрица

Име на ресурса

Списание: Искрица

Подзаглавие: Илюстрована библиотека за поука и възпитание на нашите деца
Редактор/Свързани лица: 
Начална година: 1920
Местоиздаване: София
Печатница: п-ца Либ. клуб
Език: бълг. 
Държател: Столична библиотека
Фонд: Детски периодичен печат
Съдържание: Детска библиотека "Искрица" излиза в София с учястието на първите български детски писатели- Л. Бобевски, Ц. Калчев и др.
Тематика: 
№ Иванчев:
Забележки: