Списание: Искрици 2868

Име на ресурса

Списание: Искрици 2868

Подзаглавие: Литературно списание
Редактор/Свързани лица: Марзухатов, Ив. М.;
Начална година: 1911
Местоиздаване: Ст. Загора
Печатница: п-ца Напредък
Език: бълг. 
Държател: Столична библиотека
Фонд: Детски периодичен печат
Съдържание: Незначително литературно списание. Съдържа стихове и разкази, вероятно само от редактора.
Тематика:
№ Иванчев: 2868
Забележки:

Документи на Колекции

Преглед на документ