Списание: Картина и приказка

Име на ресурса

Списание: Картина и приказка

Подзаглавие: Месечно художествено списание за деца и юноши с черни и цветни приложения
Редактор/Свързани лица: Райнов, Николай Иванов;ред.
Начална година: 1928-1930
Местоиздаване: София
Печатница: п-ца Гладстон
Език: бълг. 
Държател: Столична библиотека
Фонд: Детски периодичен печат
Съдържание: Илюстровано художествено списание. Помества приказки, разкази и стихове от чуждестранни и наши писатели
Тематика:
№ Иванчев: 2947
Забележки: