Списание: Картинна галерия 1669

Име на ресурса

Списание: Картинна галерия 1669

Подзаглавие: Юношеско списание за изкуство и литература
Редактор/Свързани лица: Динов, Тодор;ред.
Марангозов, Николай;
Стъпов, Петър Иванов 
Начална година: 1957-1969
Местоиздаване: София
Печатница: п-ца Д. Благоев
Език: бълг.
Държател: Столична библиотека
Фонд: Детски периодичен печат
Съдържание: Юношеско списание за изкуство и литература
Тематика:
№ Иванчев: 1669
Забележки:

Документи на Колекции

В момента няма документи с тази колекция