Списание: Картинна галерия за деца и юноши

Име на ресурса

Списание: Картинна галерия за деца и юноши

Подзаглавие: Списание за художествено възпитание
Редактор/Свързани лица: Палашев, Георги;ред.
Начална година: 1905-1925
Местоиздаване: 
Печатница: София: печатница П. Глушков
Език: бълг. 
Държател: Столична библиотека
Фонд: Периодичен печат
Съдържание: Списание за художествено възпитание на деца и юноши с просветителска насоченост и висока за времето си графическа техника. Помества чуждестранни и български литературни произведения, предимно класически, придружени от илюстрации, приказки на различни народи, пътеписи, басни, исторически разкази, стихотворения, биографии - всички илюстрирани.
Тематика:
№ Иванчев: 2949
Забележки: От XI загл. "Картинна галерия за юноши".