Списание: Книжици за деца

Име на ресурса

Списание: Книжици за деца

Подзаглавие: Безплатна коледна притурка на сп. сп. Църковен вестник и Духовна култура
Редактор/Свързани лица: 
Начална година: 1920 - 1933
Местоиздаване: София
Печатница: Добруджа
Език: бълг.
Държател: Столична библиотека
Фонд: Детски периодичен печат
Съдържание: Помества работи от български писатели и преводи из чуждата литература с религиозно съдържание.
Тематика:
№ Иванчев: 3064
Забележки: