Списание: Книжици за прочит

Име на ресурса

Списание: Книжици за прочит

Подзаглавие:Литературно-етнографско и научно списание
Редактор/Свързани лица:Матов, Д;ред.
Кънчев, В.;ред.
Начална година: 1889 - 1896
Местоиздаване: Солун; Прилеп
Печатница: п-ца С. Муратори
Език: бълг.
Държател: Столична библиотека
Фонд: Детски периодичен печат
Съдържание: С белетрестическо, техническо, научно и забавително съдържание. Съдържа езикови и фолклорни материали из различните крайнини на Македония, студии на Д. Матов, геогрофски и битови описания, етнографски данни, статистически сведения и разкази от В. Кънчев, оригинална и преводна белетристика, статии по лозарство и винарство, по облагородяване на дръвчета, по домакинство и възпитание.
Тематика:
№ Иванчев: 3065
Забележки: Измежду сътрудниците: Иван Вазов, Константин Величков, Д. Х. Иванов, А. Тошев, Ст. Божков, Тр. Китанчев, Н. А. Начов и др.