Списание: Лебед

Име на ресурса

Списание: Лебед

Подзаглавие: Литературно художествено списание
Редактор/Свързани лица: Мавродинов, Никола Петров;гл. ред.
Начална година: 1921 - 1922
Местоиздаване:
Печатница: п-ца Надежда
Език: бълг.
Държател: Столична библиотека
Фонд: Детски периодичен печат
Съдържание: Младежко литературно-художествено списание с модернистични тенденции. Помества статии, стихове и проза. Третата годишнина се списва в духа на футуризма.
Тематика:
№ Иванчев: 3406
Забележки: Между сътрудницине са Гео Милев, Чавдар Мутафов, Боян Дановски

Документи на Колекции

Преглед на документ