Списание: Майска китка

Име на ресурса

Списание: Майска китка

Подзаглавие: Месечно списание за ученички и ученици от долните класове на гимназиите и класните училища
Редактор/Свързани лица: Попов, А. Д.;ред.
Бижев, Н. С.;ред.
Семенов, Н.;ред.
Кертев, Георги Иванов;ред.
Начална година: 1904 - 1905
Местоиздаване: София
Печатница: печатница Дневник
Език: бъл.
Държател: Столична библиотека
Фонд: Детски периодичен печат
Съдържание: Помества четива по вероучение, отечествознание, естествознание, хигиена и др. Списва се в националистически дух.
Тематика:
№ Иванчев: 3574
Забележки: