Списание: Майка и дете

Име на ресурса

Списание: Майка и дете

Подзаглавие: Популярно-акушерско медицинско списание
Редактор/Свързани лица: Куртева, Василка Д.;ред.
Начална година: 1904 - 1924
Местоиздаване: Пловдив
Печатница: п-ца Труд
Език: бълг.
Държател: Столична библиотека
Фонд: Детски периодичен печат
Съдържание: Популярно акушерско медицинско списание. Помества здрвани съвети за брака и семейството, хигиена и отглеждане на детето.
Тематика:
№ Иванчев: 3573
Забележки: