Списание: Македонска звезда

Име на ресурса

Списание: Македонска звезда

Подзаглавие: Месечно илюстровано списание за деца
Редактор/Свързани лица: Завоев, Петър Иванов;ред.
Начална година: 1909 - 1910
Местоиздаване: София
Печатница: печатница Габрово
Език: бълг.
Държател: Столична библиотека
Фонд: Детски периодичен печат
Съдържание: Списва се в националистически дух.
Тематика: Детски периодичен печат, България
№ Иванчев: 3602
Забележки: Истинското име на ред. е Петър Иванов Попов