Списание: Млад турист

Име на ресурса

Списание: Млад турист

Подзаглавие: Орган на Юношеския туристки съюз в България
Редактор/Свързани лица:
Начална година: 1913 - 1942
Местоиздаване: Русе
Печатница: п-ца Ст. Ив. Роглев
Език: бълг. 
Държател: Столична библиотека
Фонд: Детски периодичен печат
Съдържание: Първото българско младежко туристическо списание. На позиции на буржоазен патриотизъм. Помества статии с туристически и алпинистки характер, пътни бележки, впечатления от излети, известия от клоновете, развитие на туризма у нас и в странство, идеологична страница, обявления и др. С илюстрации.
Тематика:
№ Иванчев: 3788
Забележки: