Списание: Младежки другар

Име на ресурса

Списание: Младежки другар

Подзаглавие: Седмично илюстровано юношко списание
Редактор/Свързани лица:
Начална година: 1917 - 1917
Местоиздаване: София
Печатница: п-ца Балкан
Език: бълг.
Държател: Столична библиотека
Фонд: Детски периодичен печат
Съдържание: Помества статии из българската история и литература, разкази и стихотворения. Националистическо
Тематика:
№ Иванчев: 3829
Забележки: Урежда ред. к-т.