Списание: Младежки червен кръст

Име на ресурса

Списание: Младежки червен кръст

Подзаглавие: Списание на Българския младежки червен кръст
Редактор/Свързани лица:Ганева, Райна;
Велчев, Сотир;
Начална година: 1922 - 1938
Местоиздаване: София
Печатница: Придворна печатница
Език: бълг.
Държател: Столична библиотека
Фонд: Детски периодичен печат
Съдържание: Списание за пропагандиране идеите на Младежкия червен кръст. Отразява дейността на младежките групи. Помества статии по хигиена, разнообразно четиво, художествена литература, биографии и детска страница. На официални позиции.
Тематика:
№ Иванчев: 3845
Забележки: