Списание: Младежко слово

Име на ресурса

Списание: Младежко слово

Подзаглавие: Списание за ученическа просвета
Редактор/Свързани лица: Иванова, Василка;
Начална година: 1940 - 1943
Местоиздаване: София, Перник
Печатница: п-ца Кооп;
п-ца Победа;
п-ца Гутенберг
Език: бълг.
Държател: Столична библиотека
Фонд: Детски периодичен печат
Съдържание: Списание на ученици-ратници. Уреждат група ученици от Перник с учител-ръководител Василка Иванова. Сътрудничат ученици он всички краища на страната.
Тематика:
№ Иванчев: 3853
Забележки: