Списание: Младежко четиво

Име на ресурса

Списание: Младежко четиво

Подзаглавие: Илюстровано списание за прогимназиални ученици
Редактор/Свързани лица: Балтаджиев, Георги Денков;ред.
Попов, Рафаил Петров;ред.
Начална година: 1924 - 1932
Местоиздаване: Пловдив; София
Печатница: п-ца Хр. Г. Данов
Език: бълг.
Държател: Столична библиотека
Фонд: Детски периодичен печат
Съдържание: Популярно-научно и художествено-литературно списание за ученици. Застъпва отделите: I. Разкази и приказки; II. Картини из живота на животните; III. Растения; IV. Чудеса на човешкия ум; V. Из нашето отечество; VI. Из чуждите страни; VII. Из миналото на човека; VIII. История; IX. Просветно дело; X. Разни и научни опити и съобщения
Тематика:
№ Иванчев: 3854
Забележки: Между сътрудниците са П. Делирадев, Ив. Кирилов, Н. А. Мушмов, Ив. П. Кепов. От 1932 год. редактор е и Рафаил Попов